Zákaznický servis

Kontaktujte nás

po-pá 07-18
498 508 555

Pošlete nám email

zakaznicky.servis@halens.cz

Zákaznický servis je Vám k dispozici v pracovní dny mezi 7.00 a 18.00. Na všechny dotazy Vám ochotně a rády odpoví naše operátorky.

Na stránky zákaznického servisu.

Ochrana osobních údajů


Vyplněním registračního formuláře souhlasí spotřebitel se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze společnosti Consortio Fashion Group s.r.o., se sídlem v Domažlická 1256/1, Žižkov, 130 00 Praha 3, jakožto správce (dále jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Spotřebitel tímto souhlasí, že předmětné údaje je Společnost oprávněna předat jinému správci, tj. všem subjektům, ve kterých má svoji kapitálovou účast, jakož i subjektům, které mají tuto účast na jejím podnikání, dále pak subjektům, které spadají do obchodní sítě Consortio Fashion Group a např. externímu přepravci.

Zároveň uděluje Společnosti souhlas s tím, aby mu zasílala informace o nabídce svých obchodních partnerů.

Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd..

V případě pochybností o  dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit  a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.